OKRESNÝ ÚRAD - Banská Bystrica

Banskobystrický kraj - Banská Bystrica

Kontaktné údaje: OKRESNÝ úrad Banská Bystrica

Adresa:
Námestie Ľudovíta Štúra 1 974 01 Banská Bystrica
Telefón:
048/4306111
048/4306200 (Prednostka)
048/4306275 (Vedúca oddelenia štátneho občianstva a matrík)
048/4306240 (Vedúci oddelenia krízového riadenia a poverený zastupovaním vedúceho odboru)
048/4306450 (Oddelenie civilnej ochrany)
Fax:
048/4136558
Mail:
prednosta@bb.vs.sk
IČO:
45016381

Oblasti spadajúce pod OKRESNÝ úrad

Oblasti:
Banská Bystrica


Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:
Pondelok
07:30 - 15:30

Utorok
07:30 - 15:30

Streda
07:30 - 17:00

Štvrtok
07:30 - 09:00

Piatok
07:30 - 14:00

Interaktívna mapa pozrite si polohu