OKRESNÝ ÚRAD - Bratislava

Bratislavský kraj - Bratislava

Kontaktné údaje: Okresný úrad Bratislava

Adresa:
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Telefón:
Telefón 02/59 312 201
Fax:
02/54431282
Mail:
prednosta@ba.vs.sk
IČO:
42131111

Oblasti spadajúce pod OKRESNÝ úrad

Oblasti:
Čunovo Devín Devínska Nová Ves Dúbravka Jarovce Karlova Ves Lamač Nové Mesto Petržalka Podunajské Biskupice Rača Rusovce Ružinov Staré Mesto Vajnory Vrakuňa Záhorská Bystrica


Organizačný odbor
Staromestská 6, 814 40 Bratislava tel: 02/59 312 287
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Staromestská 6, 814 40 Bratislava tel: 02/59 312 440
Odbor živnostenského podnikania
Staromestská 6, 814 40 Bratislava tel: 02/ 59 312 321
Odbor krízového riadenia
Staromestská 6, 814 40 Bratislava tel: 02/ 59 312 329
Odbor majetkovoprávny
Staromestská 6, 814 40 Bratislava tel: 02/ 59 312 210
Odbor školstva
Teplická 4, 831 02 Bratislava tel: 02/49 20 78 01
Odbor výstavby a bytovej politiky
Lamačská cesta 6, 845 14 Bratislava tel: 09610 44 921
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Vajnorská 98/D, 831 04 Bratislava tel.: 02/44 45 04 94
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 tel: 02/60 301 706
Pozemkový a lesný odbor
Trenčianska 55, 821 09 Bratislava tel: 02/57 108 715
Katastrálny odbor
Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava tel: 02/20 81 68 00
Odbor opravných prostriedkov
Staromestská 6, 814 40 Bratislava tel: 02/59 312 202

Interaktívna mapa pozrite si polohu